PHỤ LIỆU MAY MẶC

thông tin liên hệ
Ông Lâm Tấn Tài
Giám Đốc - 0908 206 754

CƠ SỞ CHÍ CƯỜNG
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất, Gia Công
SP/ DV chính:
Bo cổ áo, bo tay áo, đệm cổ áo,...
Năm thành lập:
1998
Mã số thuế:
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc

Chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giải thưởng,...

Năng lực công ty