PHỤ LIỆU MAY MẶC

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Ông Lâm Tấn Tài
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0908 206 754
Điện Thoại:
0908 206 754
Fax:
Địa chỉ:
Số 28 đường số 13A, Khu Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin công ty
CƠ SỞ CHÍ CƯỜNG
Địa chỉ:
Số 28 đường số 13A, Khu Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
0908 206 754
Fax:
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường